رازهای قاشق طلایی

آموزش آشپزی و اطلاع رسانی

 

 مجتمع گردشگری باری(قوشچی-ارومیه) اولین دهکده سلامتی ایران 

دهکده ساحلی باری در فاصله 55کیلومتری از مرکز شهر ارومیه واقع شده است ومساحتی بالغ بر 1 میلیون متر مربع دارد.این مجموعه توریستی وگردشگری برای پنجمین سال متوالی میزبان جشن انگور بود وبا ظرافت بسیار آن را به پایان رساند.

رستوران سنتی باربد

 مجتمع گردشگری باری(قوشچی-ارومیه) اولین دهکده سلامتی ایران

یکی از نمادی ترین مراسمها در منطقه آذربایجان خصوصا ارومیه,اجرای مراسم شانیدر یا جشن انگور می باشد که در واقع نوعی مراسم شکرگذاری است وقدمتی 3هزار ساله دارد.

شانیدر در لغت به معنای "شانی" که نوعی انگور بسیار خوشمزه است و"در" از مصدر "دَرمق"که به معنای چیدن است,می باشد.

جشن انگور در مجتمع گردشگری باری(قوشچی-ارومیه)

این جشن در اواخر شهریور یا اوایل مهرماه یعنی زمانی که انگورهامی رسند بر پا می شود وتوام با رقص وآوازهای محلی آذربایجانی وبایاتیها می باشد.این جشن تا قبل از ورود اسلام به آذربایجان در میان مردم برگزار می شد وبعد از ورود اسلام با توجه به یک سری اعتقادات مذهبی خاص آذربایجانیها آن را به اقلییت های مذهبی سپردند.

نحوه اجرای جشن:

در ایام قدیم مردم ارومیه با توجه به پایبند بودن به رسم ورسوم وآداب کهن ودیرین نیاکان خود وبدلیل اینکه میوه انگور را یک میوه مقدس می شمردندتا قبل از مراسم عید انگور از خوردن انگور اجتناب می کردند.

اجرای مراسم توسط ایل باشی یا (خانلار خانی)که رییس وریش سفید ایل وخان خانان نامیده می شد شروع میشد.

مردم از صبح در داخل میدان وسیع منطقه که به تالواره مشهور بود اجتماع می کردندو منتظر ورود خانلار خانی می شدند.

خانلار خانی یا ائل باشی (جشن انگور-باری-قوشچی-ارومیه)89

خانلار خانی به همراه 4خانم ودختر وپسر خردسالی که سبدهای انگور به دست داشتند وارد تالوار می شدند.

عدد 4 به معنای عناصر 4 گانه آب باد خاک وآتش  ودختر و پسر خرد سال نمادی از ادامهء حیات بودند. خانلارخانی سخنان خود را با دعا ونیایش وشکرگذاری شروع میکردودعای ویژه جشن انگور را اجرا می نمود. بعد از مراسم شکرگذاری دختر وپسر خرد سال با سبدهایی مملو از انواع انگوربه عنوان تبرک از مردم پذیرایی میکردند وهر کس به نیتی انگور برمی داشت. پس از مراسم گرفتن شیره انگور (دوشاب) شروع می شد.

 انگورها را از تاکستانها می چیدند و بعد از شستشو توسط دستگاههای مخصوص له کرده ودر ظرفهایی بنام تاغار می ریختند تا آب انگور بیرون آمده و خاک مخصوصی برای ته نشین شدن املاح اضافه می کردند تا آب انگور صاف شود.سپس آب انگور را دردیگها با هیزم فراوان می پختند تا به غلظت مناسب برسد.بعد از این مراسم مردان پهلوان منطقه مراسم کشتی محلی را اجرا می نمودند وسپس به اجرای مراسم سازودهل در میدان (تالوار)ورقص دسته جمعی وایجاد صف طولانی(به نشانه اتحاد)می پرداختندو سرود های محلی ویژه را اجرا می کردند.در روستاها ودر هر منطقه خواننده های محلی(آشیق های مشهور)این سرودها را اجرا می نمودند.جشن انگور در بعضی از روستاها مانند (دیگاله-گرد آباد-جمال آباد-قوشچی-گولان)همزمان با رسیدن کامل انگورو در برخی دیگر به هنگام چیدن و جمع آوری انگور برگذار می شده است.

جشن انگور در مجتمع گردشگری باری(قوشچی-ارومیه) رقص یاللی

در جشن انگور که در دهکده ساحلی وتوریستی باری در ارومیه بر گذار شد تمام مراسم ذکر شده بصورت نمادین اجرا شد وبسیار مورد استقبال میهمانان قرار گرفت.

ازجمله مراسم: مراسم ساز ودهل محلی- ورود خانلار خانی وگروهش با لباسهای محلی به همراه کالسکه ای مزین با انگور و برگهای انگور-  مراسم دعا وشکر گذاری به زبان آذری وترجمه فارسی- شعرهای محلی آذربایجانی- رقص محلی گروهی ومراسم گرفتن شیره(دوشاب)وپخت آن در اجاقهای سنتی هیزمی بود.

در عید شانیدر از میهمانان با آب انگور وانواع انگور وشیره انگور پذیرایی شد و آشیق های بنام ارومیه قطعات سنتی زیبایی را در محوطه گرادان مجموعه اجرا نمودند.